Välkommen till e-arkiv!

E-arkiv förvarar dina dokument online - sökbart och alltid tillgängligt

E-arkiv ger dig möjlighet att hitta och få tillgång till alla dokument och fakturor oavsett var du befinner dig. Allt på ett enda ställe och åtkomligt för alla med behörighet. E-arkiv ger både struktur och säker förvaring. Dessutom kan det ersätta all annan lagring som nu används för att uppfylla bokföringslagens krav avseende 10 års lagring. Med kundfakturorna i E-arkiv ger du din kundtjänst möjlighet att ge dina kunder snabb och effektiv service. Läs mer